Зарегистрировано 6167 репетиторов
41 предметов для обучения
Мой домашний репетитор
Новости

Інноваційне місто КПІ

6 лютого було підписано протокол про співпрацю Національного технічного університета КПІ, корпорації «Науковий парк «Київска політехніка», ТОВ «Айланд менеджмент» і ТОВ «Технології природи» з метою будівництва науково-виробничого комплексу – Інноваційне місто КПІ (проект «Polyteco science city»). В його будівлях розміщуватимуться бізнес-інкубатор, венчурні фонди, лабораторії прототипів, спеціальні приміщення для високотехнологічних виробництв, лекторії, офісні приміщення, коворкінг-центр, готель, заклади харчування. А також планується переведення університету на власне тепло (проект «Власне тепло»).

 

Реєстрація на ЗНО 2015 РОЗПОЧАТА!

5 січня 2015 р. розпочалась реєстрація абітурієнтів і випускників шкіл для участі у внутрішньому незалежному оцінюванні. Даний процес буде тривати 7 тижнів і закінчиться 20 лютого. Учасник ЗНО матиме можливість здавати не більше 4 тестів із загального переліку можливих предметів ЗНО. Нагадаємо, що кожен зможе обирати бажаний предмет з наступних:

-        Українська мова та література

-        Історія України

-        Математика

-        Біологія

-        Географія

-        Фізика

-        Хімія

-        Англійська мова

-        Німецька мова

-        Французька мова

-        Іспанська мова

-        Російська мова

Натомість тести з української мови і літератури та математики будуть мати 2 рівні складності. ЗНО з української мови і надалі залишається обов’язковим. Крім того, результати даного тесту будуть зараховані як результат атестації за курс повної середньої освіти.

Документи, які необхідні для реєстрації на ЗНО 2015 року

Реєстрація на проходження зовнішнього тестування проходитиме в 3 етапи з 5 по 20 лютого. Для цього необхідно заповнити реєстраційну картку на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, роздрукувати її та власноруч написати заяву на ім’я директора відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Нижче наведемо перелік необхідних документів:

 • Реєстраційна картка.
 • Копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідка з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів).
 • Копія паспорта громадянина України, а у разі його відсутності - один з документів, що його замінює (копія свідоцтва про народження, для осіб які народилися після 1 січня 1998 року; копія довідки про звернення за захистом в Україні).
 • Особи, які не мають паспорта громадянина України та які згідно з чинним законодавством проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, але навчаються за дистанційною або екстернатною формою навчання в навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, подається довідка з навчального закладу з фотокарткою.
 • Інші особи, які не мають паспорта громадянина України, подають копію одного з документів, передбачених частиною першою статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Окремі категорії осіб крім зазначених документів мають також подати:

 • особа з особливими освітніми потребами - висновок, виданий органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання;
 • особа, у документах якої є розбіжності в персональних даних, - копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові;
 • особа, яка подає документи, оформлені іноземною мовою, - переклад документів українською мовою, завірений нотаріально (крім документів, виданих російською мовою навчальними закладами або органами влади УРСР та України);
 • особа, яка в поточному році навчається за кордоном (випускник закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти зовнішнє оцінювання у встановлені строки, - довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, і заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії;
 • особа, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів, - заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь у зовнішньому оцінюванні під час основної сесії, і відповідне клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.

На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

 

ЗНО-2015: тест з української мови та літератури 24 квітня!

Перший тест зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти будуть здавати 24 квітня 2015 року з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ! За виконання тесту з української мови та літератури випускники зможуть отримати дві оцінки. Першу – за проходження державної підсумкової атестації за шкалою від 1 до 12 балів, другу – за складання ЗНО за шкалою від 100 до 200 балів. Результати даного іспиту будуть оголошені до 12 травня 2015 року.

 

ЗНО-2015 року: перелік предметів!

Для вступу у ВНЗ випускники та абітурієнти повинні подавати сертифікати ЗНО лише 2015 р. Учасник ЗНО матиме можливість скласти тести із чотирьох предметів. До переліку предметів входять:

 • Українська мова і література
 • Історія України
 • Математика
 • Біологія
 • Географія
 • Фізика
 • Хімія
 • Англійська мова
 • Іспанська мова
 • Німецька мова
 • Російська мова
 • Французька мова

Осінні канікули настали!

Осінні канікули 2014 року в школах Києва продовжили до 10 листопада. Тепер школярі будуть відпочивати не тиждень, як попередні роки, а цілих 2. Ці канікули для багатьох можуть стати періодом підтягуванням хвостів. На допомогу, як завжди, приходять репетитори. Як радять репетитори, саме канікули є найбільш сприятливим періодом для навчання, оскільки учень може сконцентруватись саме на тому, що він не розуміє.

ЗНО-2015 року: тести двохрівневої складності

В цьому році Український центр оцінювання якості освіти запровадив тести двохрівневої складності з української мови та літератури і математики. Тести тепер будуть складатись з базового рівня і підвищеної складності. Традиційний базовий тест повинент включати 60 % завдань середнього рівня складності і по 20 % простих та складних завдань, А тест підвищеної складності буде складати 60 % складних завдань, які не будуть виходити за межі шкільної програми.

 

З початком нового навчального року!

1 вересня - діти йдуть до школи, новий навчальний рік - розпочато!

Структуру навчального року навчальні заклади встановлюють самостійно  за погодженням із місцевими органами управління освітою. В свою чергу Міносвіти рекомендує школам організувати заняття за семестровою системою: І семемтр - з 1 вересня до 26 грудня (27 для шкіл із шестиденним робочим тижнем), ІІ - з 12 січня до 29 (30) травня. Осінні канікули рекомендують провести з 27 жовтня по 2 листопада, зимові - з 29 грудня по 11 січня, весняні - 23-29 березня.

2014-2015 навчальний рік закінчиться проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), основної (1-8 червня) і старшої (22-28 травня) школи.

 

Навчання в школі розпочнеться як завжди - 1 вересня

Згідно із статтею 16 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів наведена складатиме: 1 клас – 20 (22,5) годин; 2 – 22 (23); 3 – 23 (24); 4 – 23 (24); 5 – 28 (30); 6 – 31 (32); 7- 32 (34); 8 – 33 (35); 9 – 33 (36); 10-12 – 33 (36).
Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах – 35 хвилин, у других–четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих–одинадцятих класах – 45 хвилин.

Новий Закон «Про вищу освіту»

1 липня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про вищу освіту» №1187-2. Основними положеннями даного закону є:

1. Створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – посилення та контроль за антиплагіатними нормами.

2. Створення нового механізму виборів ректорів вищих навчальних закладів.

3. Обмеження перебування на посаді для ректорів, деканів і завідуючих кафедрами– не більше двох строків (5+5).

4. Усі вищі навчальні заклади отримають право остаточного присудження наукових ступенів.

5. Державні вищі навчальні заклади зможуть розміщувати власні надходження від своєї освітньої, наукової та навчально-виробничої діяльності на рахунках установ державних банків.

6. Зменшення кількісті годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. до 600 год.

7. Зменшення навантаження на студентів – кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30.

8. З 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електронного вступу до ВНЗ і автоматичного розміщення місць державного замовлення.

9. Передбачено створення умов для збільшення мобільності студентів і викладачів.

10. Протягом визначеного у законопроекті перехідного періоду із системи вищої освіти буде вилучено рівень молодшого спеціаліста та запроваджено ступінь молодшого бакалавра як скорочений цикл підготовки бакалаврів.

У зв’язку з військово-політичною ситуацією абітурієнти з Донецької та Луганської областей зможуть скласти ЗНО виключно в інших о

Наразі продовжено термін перереєстрації на ЗНО для абітурієнтів, які проживають на територіях Луганської та Донецької областей до 24.00 год. 20 червня 2014 року. Також абітурієнти з Донецької та Луганської областей під час підготовки та участі у додатковій сесії ЗНО будуть забезпечені безплатними місцями у гуртожитках вищих навчальних закладів інших областей України.

График проведения ЗНО 2014 года

В 2014 году ВНО будет проходить с 3 июня по 27 июня 2014 года. ВНО по украинскому языку и литературе будет проходить в течение двух дней (I и II сессии). Тестирование по всем другим предметам будет проходить в один день.
         Даты проведения внешнего независимого оценивания 2014 года:

Иностранные языки - 3 июня

Украинский язык и литература - 5-6 июня

Русский язык - 10 июня

Математика - 12 июня

География- 14 июня

Всемирная история - 16 июня

Физика - 18 июня

История Украины - 20 июня

Химия - 23 июня

Биология - 25 июня

Мировая литература - 27 июня

Объявление результатов ВНО будет проводиться в период с 19 июня до 8 июля 2014 года.
 

ВНО в 2014 году будут сдавать лишь 297 тысяч випускников

По данным Центра оценки качества образования, в этом году экзамены будут сдавать 297 тысяч выпускников, из них 31 тысяча — из Киева и области. школьники активно готовятся к экзаменам. Самыми популярными экзаменами предварительного онлайн-тестирования являются украинский язык и литература, а также история Украины.

XXVI Всемирная зимняя Универсиада 2013 - завершилась!

В итальянском курортном городке Тренто завершилась зимняя Универсиада 2013. За десять медальных дней было разыграно 78 комплектов наград в 12 видах спорта. За награды соревновались 1704 спортсмена из 50 стран всех пяти континентов. Украинская команда выиграла девять медалей (3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые) и в общекомандном зачете заняла восьмое место.

Онлайн-образование - образование будущего

Не секрет, что многие дети большую часть информации получают через интернет. Согласно прогнозу исследовательской организации Ericsson ConsumerLab и шведского фонда Riksbankens Jubileumsfond, к 2020 году среднее и высшее образование постепенно переместится в онлайн. Единственные, кто будет полностью учиться - это малыши начальной школы, поскольку основной целью школы является научить ребенка учиться, приучить к работе в коллективе, помочь социализироваться.

ВНО может пополниться правознавством

Совет представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений  внесли предложение изменить условия приема в высшие учебные заведения Украины, а именно: восстановить правоведение в числе дисциплин для проведения ВНО и предусмотреть возможность сдачи вступительных экзаменов в самом вузе для абитуриентов -"контрактников".

Министерство образования может изменить условия поступления в вузы

МОН планирует сократить количество вузов, куда можно подавать документы. Возможно, поступать можно будет сразу только в три вуза, а не в пять, как в прошлом году. К тому же может сократиться и вступительная кампания. Каждая категория поступающих будет подавать документы в свое время. К примеру, сначала документы подают те, кто хочет учиться на бакалавров, потом на специалистов.

Программа в рамках сбора Всеукраинского совета лидеров ученического самоуправления ПТУЗ

В течение 18-20 сентября 2013 года на базе Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи будет проходить сбор Всеукраинского совета лидеров ученического самоуправления профессионально-технических учебных заведений. В мероприятии примут участие 27 учеников-лидеров ученического самоуправления профессионально-технических учебных заведений из 24 областей Украины, Автономной Республики Крым, Киева и Севастополя.

Министерство образования открывает горячую линию

В Украине начинает работу горячая линия для жалоб и предложений по организации учебного процесса. Теперь каждый желающий сможет обратиться с  вопросами и предложениями по организации учебно-воспитательного процесса в школах. У службы по работе с жалобами действуют два номера, один предназначен для предложений граждан обеспокоенных образованием в начальной школе (1-4 классы), второй номер будет работать с проблемами старшеклассников.

 

Первый звонок 2013 года пройдет 1-2 сентября

Минобразования разрешило отечественным школам организовывать праздничные линейки ко Дню знаний на собственное рассмотрение - 1 или 2 сентября. Это торжественное, яркое событие многим запомнилось на всю жизнь. И после окончания школы накопление багажа знаний продолжится. Ведь без них нам не обойтись. С днем знаний!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Создание сайта - Веб-студия «Generix»
Продвижение сайта - Uatrade.net